Kørekort til alm. bil, generhvervelse og rutinetimer​

Lovpligtig undervisning omfatter

Teori

Manøvrebane

16 køre-lektioner a 45 min

og glatførekørsel på køreteknisk anlæg

11.490 kr.

Desuden skal der påregnes udgifter til:

Lægeerklæring og billede

400 kr. ca.

Prøvegebyr for teori og køreprøve

600 kr.

Førstehjælps kursus

550 kr.

Lån af bil til køreprøven

450 kr.

 

Der kan være individuelle behov for ekstra kørelektioner udover de 16 lovpligtige, for at kunne opfylde de krav politiet stiller til køreprøven.

 

Ekstra kørelektioner: a 60 min!

450 kr.

Generhvervelse

Fleksibel undervisning gennemføres ud fra dine foru.dsætninger.

Undervisningen i teori og kørsel i trafikken, for hurtigt igen at erhverve kørekortet.

Teori: 1.500 kr.
Kørelektion: 450 kr.

Særlig køreundervisning i forbindelse med kørsels forbud:

5.500 kr.

Rutinetimer-Genopfriskning:

450 kr. pr. time.

Fleksibel undervisning:

Der er ingen faste dage for teoriundervisning, og du vælger selv tidspunktet for hvornår på dagen dine køretimer skal gennemføres. Det kan også være efter kl. 16 og i weekenden.

Fleksibel undervisning:

HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP - RING DIREKTE TIL OS PÅ